Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz

Współwystępowanie zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz zaburzeń snu manifestujących się w zakresie czaszki twarzowej
Kurs teoretyczo-praktyczny – badanie trzech pacjentów

Informacje o kursie

Według najnowszych badań zaburzenia skroniowo-żuchwowe czyli dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia dotyczą około 56% populacji osób dorosłych
w Polsce. Natomiast zaburzenia snu manifestujące się w rejonie czaszki twarzowej dotyczą około 40% polskiej populacji. Do zaburzeń tych należą m.in.: bruksizm w czasie snu, bezdech senny, mioklonie ustno-żuchwowe, nocna padaczka czołowa oraz nocne napady drgawkowe niepadaczkowe. Znaczne rozpowszechnienie wymienionych dysfunkcji i liczne sprzeczne doniesienia
oraz informacje determinują potrzebę omówienia zagadnień zgodnie z medycyną opartą na faktach (ang. evidence-based medicine).
Najistotniejsze z punktu widzenia stomatologa są bruksizm oraz bezdech senny, które posiadają złożoną etiologię i mogą współwystępować z licznymi chorobami, zaburzeniami i stanami.
Nadrzędnym celem wykładu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego etiologii i podziału zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bruksizmu oraz bezdechu sennego. Dodatkowym celem jest zapoznanie słuchaczy z obrazem klinicznym, diagnostyką różnicową, współwystępowaniem i leczeniem przedstawianych zaburzeń z holistycznego punktu widzenia.

W drugim dniu szkolenia odbędzie się pokaz badania czynnościowego stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia z wykorzystaniem elementów kryteriów
diagnostycznych dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych (DC/TMD). W ramach pokazu zostanie zbadanych 3 pacjentów.

Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz

 • Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Kierownik Poradni Dysfunkcji Narządu Żucia Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu
 • Właściciel prywatnej praktyki specjalizującej się w leczeniu bólu ustno-twarzowego,
  zaburzeń skroniowo żuchwowych i stomatologicznej medycynie snu
 1. W 2009 uzyskał tytuł lekarza dentysty.
 2. W wieku 28 lat obronił pracę doktorską pt. „Zastosowanie żywicy światłoutwardzalnej oraz wybranych systemów artykulacyjnych
  w wykonawstwie stabilizacyjnych szyn zwarciowych”.
 3. W wieku 31 lat uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Właściwości innowacyjnych technologii materiałowych mających zastosowanie w rehabilitacji protetycznej zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego”.
 4. W wieku 32 lat otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest pierwszym lekarzem stomatologiem, który otrzymał to prestiżowe stypendium.
 5. W wieku 35 lat postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  dzięki czemu został on jednym z najmłodszych profesorów tytularnych w historii polskiej medycyny.
 6. W latach 2011, 2012, 2014/2015 odbył trzy stypendia naukowo-badawcze w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Niemcy.
 7. W 2016 roku ukończył zaawansowane szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie Kentucky w USA pod kierunkiem
  dr Jeffreya P. Okesona.
 8. W 2017 roku ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnostyki chorób stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia zgodne
  z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD) w San Francisco, USA.
 9. W 2018 roku odbył staże w Zakładzie Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu w Tel Awiwie (Izrael, opiekun prof. Efraim Winocur) oraz w Klinice Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu Kentucky (USA, opiekun dr Jeffrey P. Okeson ).
 10. Otrzymał sześć Nagród Indywidualnych I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia
  w pracy naukowej.
 11. Zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie Supertalenty w Medycynie 2021 organizowanym przez redakcję czasopisma Puls Medycyny.
 12. Jest jednym z odkrywców genetycznego podłoża bruksizmu i bezdechu sennego: Wieckiewicz M, Bogunia-Kubik K, Mazur G, Danel D, Smardz J, Wojakowska A, Poreba R, Dratwa M, Chaszczewska-Markowska M, Winocur E, Emodi-Perlman A, Martynowicz H. Genetic basis of sleep bruxism and sleep apnea-response to
  a medical puzzle. Sci Rep. 2020 May 4;10(1):7497. doi: 10.1038/s41598-020-64615-y.
 13. Jako jedyny Polak wszedł do międzynarodowego grona badaczy, którzy przygotowali aktualny konsensus dotyczący metryki bruksizmu w czasie snu: Lavigne G, Kato T, Herrero Babiloni A, Huynh N, Dal Fabbro C, Svensson P, Aarab G, Ahlberg J, Baba K, Carra MC, Cunha TCA, Gonçalves DAG, Manfredini D, Stuginski-Barbosa J, Wieckiewicz M, Lobbezoo F. Research routes on improved sleep bruxism metrics: Toward
  a standardised approach. J Sleep Res. 2021 Oct;30(5):e13320. doi: 10.1111/jsr.13320.
 14. Opublikował ponad 80 artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym: Journal of Oral Rehabilitation, Journal of Oral & Facial Pain and Headache, CRANIO, The Journal of Headache and Pain, Sleep Medicine, Journal of Sleep Research i wielu innych.
 15. Jest członkiem prestiżowych międzynarodowych towarzystw naukowych: International Association for Dental Research, European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction oraz International College of Dentists.
 16. Jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich stomatologów. Według Google Scholar posiada ponad 1400 cytowań
  i indeks Hirscha = 20.
 17. Od 12 lat prowadzi praktykę stomatologiczną specjalizującą się w leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bólu ustno-twarzowego
  i stomatologicznej medycynie snu.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

6-7 października 2023

Miejsce

Warszawa

Cena

3 990 zł

Punkty edukacyjne

10