Dofinansowanie
na udział w Kursach Ortodontycznych Viridi Linea

2 opcje

Europejski Fundusz Szkoleniowy

EFS to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które trafiają do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, pokrywając do 80% kosztów szkolenia – nabycia lub potwierdzenia kwalifikacji pracowników. Z EFS nie mogą korzystać firmy z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 • Sprawdź czy na szkolenie dostępne są miejsca
 • Znajdź operatora szkolenia, zapoznaj się z regulaminem naboru i rozliczania dofinansowania
  https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
 • Podpisz umowę, utwórz konto i zapisz się na wybrany kurs w Bazie Usług Rozwojowych:
  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  Konieczny jest numer ID wsparcia – będzie dostępny na koncie w BUR
 • Opłać szkolenie i weź w nim udział
 • Po zakończeniu szkolenia otrzymasz dokumenty potrzebne do rozliczenia szkolenia.
  Operator ma 21 dni na zwrot środków.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS to dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy do wysokości 100% dla mikroprzedsiębiorstwa lub 80% dla pozostałych firm. Z środków KFS mogą skorzystać firmy, które zatrudniają na umowę o pracę co najmniej jedną osobę.

 • Sprawdź czy na szkolenie dostępne są miejsca
 • Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy, który poinformuje o terminach, wnioskach
  i regulaminie
 • Wypełnione dokumenty należy złożyć w PUP osobiście lub drogą elektroniczną
 • Opłać szkolenie i weź w nim udział
 • Po zakończeniu szkolenia otrzymasz dokumenty potrzebne do rozliczenia szkolenia

Wszelkie formalności muszą zostać dopełnione między beneficjentem i instytucją przyznającą środki.