Dofinansowanie
na udział w Kursach Ortodontycznych Viridi Linea

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS to dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy do wysokości 100% dla mikroprzedsiębiorstwa lub 80% dla pozostałych firm. Z środków KFS mogą skorzystać firmy, które zatrudniają na umowę o pracę co najmniej jedną osobę.

  • Sprawdź czy na szkolenie dostępne są miejsca
  • Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy, który poinformuje o terminach, wnioskach
    i regulaminie
  • Wypełnione dokumenty należy złożyć w PUP osobiście lub drogą elektroniczną
  • Opłać szkolenie i weź w nim udział
  • Po zakończeniu szkolenia otrzymasz dokumenty potrzebne do rozliczenia szkolenia

Wszelkie formalności muszą zostać dopełnione między beneficjentem i instytucją przyznającą środki.