Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz

Współwystępowanie zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD) oraz zaburzeń snu manifestujących się w zakresie czaszki twarzowej
Kurs teoretyczo-praktyczny – badanie trzech pacjentów

Informacje o kursie

Według najnowszych badań zaburzenia skroniowo-żuchwowe czyli dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia dotyczą około 56% populacji osób dorosłych w Polsce. Natomiast zaburzenia snu manifestujące się w rejonie czaszki twarzowej dotyczą około 40% polskiej populacji. Do zaburzeń tych należą m.in.: bruksizm w czasie snu, bezdech senny, mioklonie ustno-żuchwowe, nocna padaczka czołowa oraz nocne napady drgawkowe niepadaczkowe. Znaczne rozpowszechnienie wymienionych dysfunkcji i liczne sprzeczne doniesienia oraz informacje determinują potrzebę omówienia zagadnień zgodnie z medycyną opartą na faktach (ang. evidence-based medicine). Najistotniejsze z punktu widzenia stomatologa są bruksizm oraz bezdech senny, które posiadają złożoną etiologię i mogą współwystępować z licznymi chorobami, zaburzeniami i stanami. Nadrzędnym celem wykładu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego etiologii i podziału zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bruksizmu oraz bezdechu sennego. Dodatkowym celem jest zapoznanie słuchaczy z obrazem klinicznym, diagnostyką różnicową, współwystępowaniem i leczeniem przedstawianych zaburzeń z holistycznego punktu widzenia.

W drugim dniu szkolenia odbędzie się pokaz badania czynnościowego stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia z wykorzystaniem elementów kryteriów diagnostycznych dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych (DC/TMD). W ramach pokazu zostanie zbadanych 3 pacjentów.

Szczegółowy program szkolenia pt. “Współwystępowanie zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD) oraz zaburzeń snu manifestujących się w zakresie czaszki twarzowej”
 1. Przedstawienie aspektów epidemiologicznych i rozpowszechnienia zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD), bruksizmu oraz bezdechu sennego.
 2. Omówienie etiologii i współwystępowania zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bruksizmu oraz bezdechu sennego.
 3. Omówienie objawów TMD oraz badanie stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni żucia według Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD).
 4. Diagnostyka kliniczna i instrumentalna bruksizmu oraz bezdechu sennego (w tym omówienie badań snu: Bruxoff, poligrafia oddechowa, polisomnografia).
 5. Przedstawienie holistycznej koncepcji leczenia zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bruksizmu oraz bezdechu sennego.
 6. Omówienie najpopularniejszych kwestionariuszy używanych w diagnostyce TMD, bruksizmu i bezdechu sennego oraz raportów z holtera Bruxoff.
 7. Omówienie wskazań, przeciwskazań i przebiegu procedury iniekcji dostawowych fibryny bogatopłytkowej.
 8. Omówienie wskazań, przeciwskazań i przebiegu procedury wykonania aparatów wewnątrzustnych typu MAD, służących do leczenie chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego.
 9. Wykład zawiera kilkanaście przypadków klinicznych, które zostaną szczegółowo omówione.
 10. W części praktycznej zostanie zbadanych trzech pacjentów z wykorzystaniem elementów DC/TMD dla których zostaną omówione plany leczenia.

Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz

Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz, specjalista protetyki stomatologicznej
Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik Poradni Dysfunkcji Narządu Żucia Uniwersyteckiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu
Właściciel prywatnej praktyki specjalizującej się w leczeniu bólu ustno-twarzowego, zaburzeń skroniowo żuchwowych i stomatologicznej medycynie snu

 

Życiorys zawodowy:

 1. W 2009 uzyskał tytuł lekarza dentysty.
 2. W wieku 28 lat obronił pracę doktorską pt. „Zastosowanie żywicy światłoutwardzalnej oraz wybranych systemów artykulacyjnych w wykonawstwie stabilizacyjnych szyn zwarciowych”.
 3. W wieku 31 lat uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Właściwości innowacyjnych technologii materiałowych mających zastosowanie w rehabilitacji protetycznej zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego”.
 4. W wieku 32 lat otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest pierwszym lekarzem stomatologiem, który otrzymał to prestiżowe stypendium.
 5. W wieku 35 lat postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dzięki czemu został on jednym z najmłodszych profesorów tytularnych w historii polskiej medycyny.
 6. W latach 2011, 2012, 2014/2015 odbył trzy stypendia naukowo-badawcze w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Niemcy.
 7. W 2016 roku ukończył zaawansowane szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie Kentucky w USA pod kierunkiem dr Jeffreya P. Okesona.
 8. W 2017 roku ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnostyki chorób stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia zgodne z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD) w San Francisco, USA.
 9. W 2018 roku odbył staże w Zakładzie Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu w Tel Awiwie (Izrael, opiekun prof. Efraim Winocur) oraz w Klinice Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu Kentucky (USA, opiekun dr Jeffrey P. Okeson ).
 10. Otrzymał osiem Nagród Indywidualnych I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej.
 11. Zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie Supertalenty w Medycynie 2021 organizowanym przez redakcję czasopisma Puls Medycyny.
 12. Jest jednym z odkrywców genetycznego podłoża bruksizmu i bezdechu sennego: Wieckiewicz M, Bogunia-Kubik K, Mazur G, Danel D, Smardz J, Wojakowska A, Poreba R, Dratwa M, Chaszczewska-Markowska M, Winocur E, Emodi-Perlman A, Martynowicz H. Genetic basis of sleep bruxism and sleep apnea-response to a medical puzzle. Sci Rep. 2020 May 4;10(1):7497. doi: 10.1038/s41598-020-64615-y.
 13. Jako jedyny Polak wszedł do międzynarodowego grona badaczy, którzy przygotowali aktualny konsensus dotyczący metryki bruksizmu w czasie snu: Lavigne G, Kato T, Herrero Babiloni A, Huynh N, Dal Fabbro C, Svensson P, Aarab G, Ahlberg J, Baba K, Carra MC, Cunha TCA, Gonçalves DAG, Manfredini D, Stuginski-Barbosa J, Wieckiewicz M, Lobbezoo F. Research routes on improved sleep bruxism metrics: Toward a standardised approach. J Sleep Res. 2021 Oct;30(5):e13320. doi: 10.1111/jsr.13320.
 14. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym: Journal of Oral Rehabilitation, Journal of Oral & Facial Pain and Headache, CRANIO, The Journal of Headache and Pain, Sleep Medicine, Journal of Sleep Research i wielu innych.
 15. Jest członkiem prestiżowych międzynarodowych towarzystw naukowych: International Association for Dental Research, European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction oraz International College of Dentists.
 16. Jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich stomatologów. Według Google Scholar posiada ponad 3000 cytowań i indeks Hirscha = 29.
 17. Był jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców w prestiżowym zestawieniu World’s Top 2% Scientists przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda oraz wydawnictwo Elsevier w 2022 roku.
 18. W 2023 r. uzyskał tytuł Executive MBA (Master of Business Administration) w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
 19. Od 14 lat prowadzi praktykę stomatologiczną specjalizującą się w leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bólu ustno-twarzowego i stomatologicznej medycynie snu.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

4-5 października 2024

Miejsce

Warszawa

Cena

4 200 zł

Punkty edukacyjne

10

antalya escort alanya escort fethiye escort ankara escort izmir escort bursa escort aydın escort konya escort manisa escort muğla escort kütahya escort trabzon escort istanbul escort şişli escort