dr Katarzyna Wiśniewska
dr Mariusz Wilk
dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek
dr n. med. Marcin Wiśniewski

Chirurgia w leczeniu ortodontycznym – Viridi All Stars

Termin : 22 marca 2024

Miejsce : Warszawa

Cena : 2990 zł

Punkty edukacyjne : 14

Informacje o kursie

 

Przekraczanie granic w ortodoncji
dr Katarzyna Wiśniewska, specjalista ortodonta
Z roku na rok obserwujemy wzrastającą ilość pacjentów ze skomplikowanymi zaburzeniami zgryzowymi.Leczenie zespołowe staje się koniecznym rozwiązaniem w prowadzeniu terapii przez ortodontów. Ortodoncja wspomagana chirurgicznie pozwala na poszerzenie możliwości biologicznych i leczenie trudnych przypadków.
Kortykotomia jako metoda chirurgiczna wspomagająca, ułatwiająca i przyspieszająca leczenie ortodontyczne u pacjentów dorosłych jest ważnym narzędziem w rękach ortodonty. Na wykładzie omówię wskazania i przeciwskazania do zabiegu, procedurę chirurgiczną oraz procesy biologiczne zachodzące w tkance kostnej pod wpływem kortykotomii. Przedstawię przypadki kliniczne. Zakończę wykład wnioskami opartymi o publikacje i doświadczenia własne z ponad 10 lat stosowania tej metody.

Zęby zatrzymane Cię nie zatrzymają – strategia postępowania
dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek, specjalista ortodonta
Zęby zatrzymane z definicji to zęby które nie pojawiły się w jamie ustnej pomimo upłynięcia kalendarzowego czasu ich wyrzynania. Najczęściej przedmiotem działań ortodontycznych są zatrzymane kły i siekacze. Istnieje szereg przyczyn zatrzymania zębów, ale dzięki dokładnej diagnostyce i właściwemu zaplanowania leczenia można je
w znaczącym procencie wprowadzić do łuku zębowego pacjenta. Duży udział w tym procesie ma chirurg stomatologiczny który prawidłowo odsłoni taki ząb i naklei śródzabiegowo zaczep.

Rola chirurga z perspektywy ortodonty w leczeniu interdyscyplinarnym
dr Mariusz Wilk, specjalista ortodonta
Leczenie interdyscyplinarne z uwagi na udział więcej niż jednego lekarza w procesie leczniczym, jest procesem wrażliwym i bardziej złożonym niż standardowe postępowanie. Komunikacja i wspólna strategia specjalistów uczestniczących w leczeniu, jest krytycznym obszarem tego procesu. W prezentacji zostaną przedstawione oczekiwania ortodonty dotyczące współpracy z chirurgiem szczękowo twarzowym, służące zminimalizowaniu ryzyka niepowodzenia skomplikowanej terapii.

Rola ortodonty z perspektywy chirurga
dr n. med. Marcin Wiśniewski, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
Mam przyjemność i zaszczyt poprowadzić ostatnią prezentację tego dnia, po 3 mocnych wykładach ortodontek i ortodonty, którzy odwołują sie do leczenia interdyscyplinarnego we współpracy m.in z chirurgami. Ja w swojej prezentacji odniosę się do „aspektów chirurgicznych” poruszonych wcześniej, ale przede wszystkim skupię się na roli chirurgii ortognatycznej jako narzędzia w rękach ortodonty we współczesnym podejściu do leczenia wad zgryzu. Pozwolę sobie w imieniu „chirurgów” przedstawić oczekiwania dotyczące współpracy z ortodontami w leczeniu ortognatycznym.

Dr Katarzyna Wiśniewska

Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Asystentka w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1993-1999. 1997 – egzamin specjalizacyjny z ortopedii szczękowej i ortodoncji (wyróżnienie). Od 1999 roku prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie pacjentów z morfologicznymi wadami gnatycznymii, dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych kursów, szkoleń i sympozjów, w tym wysokospecjalistycznych kursów z zakresu chirurgii ortognatycznej (m.in. G. Williama Arnetta – Santa Barbara, US, Ca) i dwuletnim zaawansowanym kursie czynnościowej okluzji FACE (Functional And Cosmetic Excellence, Roth Williams International Society of Orthodontists) pod kierownictwem Dr Renato Cocconi i Dr Domingo Martin. Aktywna członkini Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Dr n. med. Marcin Wiśniewski

Dr Marcin Wiśniewski jest jednym z najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów z zakresu chirurgii ortognatycznej oraz implantologii. Dr Marcin Wiśniewski, chirurg szczękowy od lat z sukcesem rozwiązuje problemy pacjentów z najbardziej skomplikowanymi wadami zgryzu wymagającymi leczenia operacyjnego. Swoją ogromną wiedzę i doświadczenie przekazywał młodszemu pokoleniu wykładając na Oddziale Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Marcin Wiśniewski chirurg swoją aktywność zawodową rozszerza również o chirurgię jamy ustnej, specjalizując się
w chirurgii zębów zatrzymanych oraz trzecich trzonowców. Marcin Wiśniewski nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, czego najlepszym potwierdzeniem jest kilkadziesiąt certyfikatów uzyskanych przez doktora w dziedzinie chirurgii otognatycznej oraz implantologii.
Jest członkiem największych i najbardziej prestiżowych towarzystw w swojej branży, takich jak: European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMFS), Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz Pierre Fauchard Academy.

Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

Jestem specjalistą ortodontą, a także wieloletnim nauczycielem akademickim z powołania i pasji. Od wielu lat związana jestem z Zakładem Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Opiekunem zarówno specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji, jak i prac licencjackich techników dentystycznych. Udzielam się na konferencjach naukowych wśród lekarzy i techników dentystycznych. Jestem autorem i współautorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Od 8 lat prowadzę kursy samodzielnie i z dr Mariuszem Wilkiem. Od 2016 roku jestem także Przewodniczącą Łódzkiego Koła PTO. Moją pasją jest leczenie wczesne, leczenie pacjentów w wieku rozwojowymi, poszukiwanie innowacji leczenia ortodontycznego. Chętnie jeżdżę na liczne kursy ortodontyczne w kraju i Europie.

Dr Mariusz Wilk

Posiadam specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej i specjalizację II stopnia w zakresie ortodoncji. Jestem członkiem krajowych oraz zagranicznych towarzystw medycznych, w tym Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Przez szereg lat pełniłem funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w regionie łódzkim oraz wchodziłem w skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Jestem egzaminatorem państwowego egzaminu specjalizacyjnego z ortodoncji oraz członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Czeska Ortodoncja”. Mam na koncie kilkadziesiąt edycji szkoleń dla ortodontów, stomatologów ogólnie praktykujących, asystentek stomatologicznych, ortodontycznych i techników dentystycznych. Popełniłem wiele publikacji, a także wystąpień kongresowych w Polsce i za granicą. Jako tłumacz, uczestnik lub wykładowca biorę udział w większości znaczących polskich i międzynarodowych wydarzeń ortodontycznych. W trakcie ponad dwudziestoletniej praktyki zawodowej skonsultowałem i wyleczyłem wiele tysięcy pacjentów, stosując zarówno sprawdzone techniki jak i nowoczesne technologie. Prowadzona przeze mnie prywatna przychodnia Orto uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 (według naszej wiedzy byliśmy pierwszym specjalistycznym gabinetem ortodoncji w Polsce, który uzyskał ISO w tym obszarze), a w 2012 mój gabinet został laureatem programu Rzetelni w Ochronie Zdrowia. Od kilkunastu lat swoją aktywność zawodową dzielę pomiędzy leczenie pacjentów i edukację medyczną. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem najnowszego projektu – Orthonavi – czyli usystematyzowanego szkolenia teoretyczno-praktycznego, jaki dedykuję odbiorcom zainteresowanym fuzją sprawdzonych sposobów leczenia i nowoczesnych technologii.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

antalya escort fethiye escort adana escort alanya escort