Prof. Jose Duran von Arx
lek. stom. Monika Ośko

Znaczenie wargowo-językowego nachylania siekacza górnego dla stabilności wyników leczenia ortodontycznego, stabilny indywidualny tork dla siekacza dolnego.

Informacje o kursie

Znaczenie wargowo-językowego nachylenia siekacza górnego dla stabilności wyników leczenia ortodontycznego. Czy wiesz, że inklinacja siekacza górnego przy planowaniu leczenia ortodontycznego powinna być indywidualnie dobrana dla każdego pacjenta. Ma to znaczenie nie tylko z punktu widzenia estetyki uśmiechu, ale także stabilności wyników leczenia ortodontycznego. W sytuacji idealnej oś długa siekacza górnego jest równoległa do kąta twarzowego Ricketsa.

Zdaniem profesora Roberta Ricketsa twórcy znanej na całym świecie analizy cefalometrycznej, inklinacja siekacza górnego zgodna z kątem twarzowym Ricketsa zamyka zgryz otwarty przedni nawet w przypadku pacjentów dolichocefalicznych. Dokładną wiedzę w tym temacie przekaże uczeń profesora Ricketsa profesor Jose Duran von Arx.

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się:
• wyznaczać kąt twarzowy Ricketsa
• obliczać indywidualny tork siekacza górnego, stabilny tork dla siekacza dolnego dla danego przypadku
• dobierać preskrypcję zamka i przekroju łuku pracującego tak aby osiągnąć zadaną ekspresję indywidualnego torku
• dobierać preskrypcję zamka dla zębów przedtrzonowych w celu osiągnięcia właściwego zaguzkowania
• świadomy dobór preskrypcji zamków na zęby trzonowe

Zdaniem profesora Jose Durana von Arx nie można wszystkim pacjentom przyklejać zamków o tej samej preskrypcji. Planowanie leczenia powinno się odbywać w sposób świadomy z uwzględnieniem wartości kąta twarzowego Ricketsa, cech anatomicznych w obrębie spojenia żuchwy, różnic w ustawieniu torku kła górnego i dolnego dla zapewnienia prawidłowej pracy stawu skroniowo-żuchwowego. Właściwej inklinacji dystalnej trzonowca górnego i dolnego respektując anatomiczne wartości krzywej Spee.

Informacja dla uczestników: prosimy o zabranie ze sobą linijki, ekierki, kątomierza, foliopisu 0,3-0,5 mm

Prof. Jose Duran von Arx

Dyrektor Światowego Instytutu Ortodoncji w Barcelonie, fundator i kierownik oddziału ortodontycznego Szpitala Dziecięcego w Barcelonie. Emerytowany wieloletni szef katedry ortodoncji na Uniwersytecie w Barcelonie.
Autor szeregu publikacji: artykułów naukowych oraz czterech książek o ortodoncji ( Dudas, razonamientos y propuestas en ortodoncia bajo la filosófica “MFS”, Estimuloterapia en ortodoncia, Perspectiva cero, Mecánica fija “MFS” ).
Jako wyjątkowo ceniony specjalista praktyk i badacz w zakresu ortodoncji jest znany zarówno w Hiszpanii, jak i na świecie, gdzie wygłaszał wielokrotnie wykłady. W Polsce po raz trzeci.
Ten wybitny naukowiec znany jest przede wszystkim jako twórca stymulatorów MFS.

lek. stom. Monika Ośko

Lekarz stomatolog, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, studia podyplomowe – Universita’ Degli Studi di Siena.
Najważniejsze tytuły i uprawnienia: Master Universitario di Secondo Livello in Ortognatodonzia Clinica Avanzata, Diplomat Ortodontic IAO, Ortodontic Senior Instructor IAO.
Od roku 2013 prowadzi szkolenia z wykorzystania systemu MFS u pacjentów z zaburzeniami: oddychania, połykania i napięcia mięśniowego.
Autorka publikacji w Forum Ortodontycznym, Forum Logopedycznym oraz w Mojej Praktyce.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

1 lipca 2019

Miejsce

Warszawa

Cena

2 100 zł (do 31.03)
2 250 zł (od 01.04 do 31.05)
2 400 zł (od 01.06)

Punkty edukacyjne

7