Informacje o kursie

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad idealnej współpracy protetyka i ortodonty u wszystkich pacjentów wymagających zespołowego leczenia ortodontyczno-protetycznego. Dotyczy to zarówno pacjentów w młodym wieku z niewielkimi objawami choroby okluzyjnej (codzienny pacjent w gabinecie ortodontycznym), jak również tych którzy wymagają przygotowania ortodontycznego przed rekonstrukcją uzębienia.

Dr Monika Sawicka i Dr Leszek Sawicki od wielu lat wspólnie przygotowują i dbają o proces leczenia pacjentów, łącząc estetykę i funkcję. Praca w jednym zespole pozwoliła na stworzenie sprawdzonych algorytmów interdyscyplinarnego leczenia zgodnie z zasadami filozofii FACE i OBI – Bioesthetic Dentistry – gwarantując znakomite efekty leczenia ortodontyczno-protetycznego z poszanowaniem stabilnego stawu skroniowo-żuchwowego. W tej formule kluczem do sukcesu jest odpowiednia diagnostyka oraz właściwe planowanie

Dzięki temu szkoleniu nauczysz się spojrzeć na pacjenta w sposób kompleksowy i przygotujesz  idealny plan leczenia.

W trakcie tego szkolenia omówimy następujące zagadnienia i odpowiemy na pytania:

• Co pierwsze: czy stabilny staw? Czy ortodoncja? Czy protetyka?

• Stabilność ortopedyczna w SSŻ – znaczenie w leczeniu protetycznym i ortodontycznym. Dlaczego tylko stabilny staw skroniowo-żuchwowy jest gwarantem trwałości leczenia?
• Wprowadzenie do diagnostyki ortodontyczny-protetycznej. Analiza twarzowo-estetyczna, czyli jak zaplanować leczenie łącząc niezbędne elementy ortodoncji i protetyki jako gwarant prawidłowej funkcji i najlepszy efekt estetyczny.

• Cele terapeutyczne – omówienie zasad Bioestetyki – wspólny mianownik filozofii FACE oraz OBI.

• Kiedy odbudować starte zniszczone zęby: przed leczeniem ortodontycznym, w trakcie czy może dopiero po zdjęciu aparatu?

• Czy każdy pacjent powinien rozpoczynać proces leczenia od szynoterapii?

• Pokażemy w jaki sposób utrzymać stabilny efekt uzyskany ortezą podczas rozpoczynania leczenia ortodontycznego, w trakcie leczenia i w jaki sposób ocenić stabilność leczenia ortodontycznego przed zdjęciem aparatu – dlaczego jest to tak ważne?

• Kiedy ortodonta zleca pracę protetykowi, a kiedy to Protetyk potrzebuje ortodonty?

• Prosty i skuteczny plan leczenia – jak profesjonalnie przekazać pacjentowi wyniki diagnostyki i zwizualizować efekt leczenia?

• Jak leczyć ortodontycznie w przypadku większych potrzeb przed leczeniem protetycznym – cele, możliwości i realizacja.

• Dodatkowy arsenał narzędzi, które ułatwią pracę ortodoncie – zakotwienie szkieletowe TAD, kortykotomia plus TAD.

• W skrócie przedstawimy protokół fotograficzny – niezbędne ujęcia oraz omówienie najczęstszych błędów podczas gromadzenia dokumentacji fotograficznej. Ponadto omówimy część związaną z dokumentacją medyczną – integralne części planu leczenia – zgoda na leczenie ortodontyczne, zgoda na szynoterapię, zgoda na leczenie protetyczne.

Wymienione wyżej zagadnienia zostaną omówione na konkretnych przykładach pacjentów leczonych w naszej klinice.

Dr n. med. Monika Sawicka – specjalista ortodonta

Ukończyła studia  na wydziale lekarsko-dentystycznym Akademii Medycznej w Gdańsku w 2000 r. z wyróżnieniem.  Od 2002 roku była związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym  – rozpoczęła specjalizację z ortodoncji w ramach rezydentury w Zakładzie Ortodoncji Gumed.

Studia – WydziaŁ Lekarski, Oddzial Stomatologiczny – Gdański Uniwersytet Medyczny – dyplom z wyróżnieniem 2000r.
2002 – rozpoczęcie specjalizacji w ramach rezydentury w Zakładzie Ortodoncji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
2005 – objęła stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Ortodoncji GUMed.
2007 – Tytuł specjalisty ortodonty.
2006-2013 przeprowadziła badania we współpracy z Prof. Bedini z Włoch oraz Prof. Pameier z USA oceniające powstawanie resorpcji zębów pod wpływem sił ortodontycznych za pomocą mikrotomografii komputerowej oraz badania immunohistologiczne zakończone uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych.
2013 – Tytuł doktora nauk medycznych obroniła z wyróżnieniem – praca pt. „Wpływ ciągłej i przerywanej siły ortodontycznej na resorpcję korzenia oraz na kompleks miazgowo-zębinowy w zębach przedtrzonowych u młodzieży”. Wyniki badań zostały przedstawione w dwóch publikacjach w czasopismach anglojęzycznych oraz zaprezentowane na EOS – Europejskim Zjeździe Towarzystwa Ortodontycznego w Santiago di Compostella w Hiszpanii.
2013-2018 Adiunkt w Zakładzie Ortodoncji GUMed.

W 2017-2019 ukończyła dwuletni kurs FACE- Functional and Cosmetic Excellence – program oparty na filozofii amerykańskich lekarzy dr Rotha i dr Williamsa. W swoich założeniach program opiera leczenie ortodontyczne na teorii stabilnego stawu skroniowo-żuchwowego, umożliwiając uzyskanie stabilnych efektów leczenia. Obecnie kurs prowadzony przez wybitnych europejskich specjalistów: dr Domingo Martina i dr Renato Cocconiego. W metodzie tej dokładna diagnostyka jest kluczem planowania. Wśród celów leczenia ortodontycznego oprócz stabilnego stawu i okluzji oraz funkcji istotne są również estetyka twarzy, uzębienia, stan tkanek przyzębia, stabilność wyników leczenia oraz działanie anti-aging. Terapia wg tej filozofii wymaga interdyscyplinarnej współpracy.
Od 2018r. trzykrotnie wizytowała w klinice dr Domingo Martina w San Sebastian w Hiszpanii.
Od 2020 roku podnosi kwalifikacje w tej metodzie uczestnicząc w kolejnym dwuletnim programie Face Hands-on w Parmie we Włoszech.
Od 2019 r jest aktywnym czonkiem stowarzyszenia Face Poland i członkiem komisji naukowej tego stowarzyszenia

Od 2022 jest Prezesem FACE Poland. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego od 2002 roku.

Monika Sawicka jest autorką kilkunastu publikacji krajowych i trzech zagranicznych, tłumaczyła rozdziały dwóch książek z zakresu ortodoncji. Absolwentka dwuletniego kursu FACE i pasjonatka tej filozofii.

Wraz z mężem Leszkiem jest współwłaściecielką Kliniki Orłowskiej w Gdyni – gdzie w zespole realizują leczenie oparte na podejściu holistycznym i interdyscyplinarnym.

Dr n. med. Leszek Sawicki

Wieloletni pracownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (stanowisko adiunkta).
Jest specjalistą w dziedzinie stomatologii dziecięcej, certyfikowanym lekarzem implantologiem PSI DGOI ICOI, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Mikroskopowej, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, autorem publikacji polskich i zagranicznych, tłumaczem książek z zakresu urazów zębów i stomatologii dziecięcej. Zawodowo szczególnie pasjonuje się zagadnieniami traumatologii stomatologicznej, leczeniem implantologicznym, mikroperiochiorurgią oraz stomatologią estetyczną.

Jest jedną z dwóch osób w Polsce ,które ukończyły ekskluzywny program  OBI ( level I, II, III i IV) – Foundation for Bioesthetic Dentistry Institute for Comprehensive Occlusal Diagnosis & Minially Invasive Complete Care Dentistry w USA.

Jest Aktywnym Członekiem OBI Academy Member. Metoda leczenia jest unikalna w skali światowej i w przeciwieństwie do innych działań opiera się na holistycznym ujęciu definicji zdrowia jamy ustnej, mięśni oraz stabilnej pozycji stawu skroniowo-żuchwowego.

Jest członkiem wspierającym FACE Poland, razem z żoną Moniką – specjalistą ortodoncji – łączą spojrzenie protetyczne i ortodontyczne w terapii interdyscyplinarnej swoich pacjentów. Wielokrotny wykładowca na krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych w dziedzinie traumatologii uzębienia, leczenia chorób miazgi zębów u pacjentów w wieku rozwojowym oraz Interdyscyplinarnego podejścia w implantoprotetyce i rehabilitacji narządu żucia.

Razem z żoną dr Moniką Sawicką od wielu lat zajmują się leczeniem zespołowym pacjentów ze schorzeniami układu narządu żucia.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

10 listopada 2023

Miejsce

Warszawa

Cena

 1590 zł

Punkty edukacyjne

 7

izmir escort ankara escort bursa escort antalya escort antalya escort alanya escort