dr Katarzyna Wiśniewska, dr n. med. Marcin Wiśniewski, dr n. med. Piotr Chomik, dr n. med. Jacek Żurek

Ortodoncja wspomagana chirurgicznie
Algorytmy leczenia ortodontyczno-chirurgicznego

Informacje o kursie

 
Każdego roku zwiększa się ilość i stopień trudności leczenia pacjentów z wadami zgryzu. Aby sprostać wymogom współczesnej ortodoncji opartej na leczeniu zespołowym, istotna jest
współpraca z periodontologiem, chirurgiem stomatologicznym i szczękowo – twarzowym. Kortykotomia – ortodoncja wspomagana chirurgicznie – procedura chirurgiczna wspomagająca, ułatwiająca i przyspieszająca leczenie ortodontyczne u pacjentów dorosłych znalazła swoje ważne miejsce w narzędziach stosowanych przez ortodontów

Tematyka :
• procesy biologiczne zachodzące w tkance kostnej i przyzębiu pod wpływem kortykotomii
• kwalifikacja pacjentów
• diagnostyka przedzabiegowa, w tym rola badania CBCT
• kliniczne badanie periodontologiczne
• kortykotomia z augmentacją czy bez?
• zasady planowania i wykonywania cięć kortykotomijnych
• kortykotomia czy osteotomia?
• protokoły leczenia ortodontycznego po zabiegach kortykotomii
• chirurgiczne procedury periodontologiczne stosowane w ortodoncji

Dr Katarzyna Wiśniewska

Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Asystentka w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1993-1999. 1997 – egzamin specjalizacyjny z ortopedii szczękowej i ortodoncji (wyróżnienie). Od 1999 roku prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie pacjentów z morfologicznymi wadami gnatycznymii, dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych kursów, szkoleń i sympozjów, w tym wysokospecjalistycznych kursów z zakresu chirurgii ortognatycznej (m.in. G. Williama Arnetta – Santa Barbara, US, Ca) i dwuletnim zaawansowanym kursie czynnościowej okluzji FACE (Functional And Cosmetic Excellence, Roth Williams International Society of Orthodontists) pod kierownictwem Dr Renato Cocconi i Dr Domingo Martin. Aktywna członkini Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Dr n. med. Marcin Wiśniewski

Dr Marcin Wiśniewski jest jednym z najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów z zakresu chirurgii ortognatycznej oraz implantologii. Dr Marcin Wiśniewski, chirurg szczękowy od lat z sukcesem rozwiązuje problemy pacjentów z najbardziej skomplikowanymi wadami zgryzu wymagającymi leczenia operacyjnego. Swoją ogromną wiedzę i doświadczenie przekazywał młodszemu pokoleniu wykładając na Oddziale Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Marcin Wiśniewski chirurg swoją aktywność zawodową rozszerza również o chirurgię jamy ustnej, specjalizując się
w chirurgii zębów zatrzymanych oraz trzecich trzonowców. Marcin Wiśniewski nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, czego najlepszym potwierdzeniem jest kilkadziesiąt certyfikatów uzyskanych przez doktora w dziedzinie chirurgii otognatycznej oraz implantologii.
Jest członkiem największych i najbardziej prestiżowych towarzystw w swojej branży, takich jak: European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMFS), Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz Pierre Fauchard Academy.

Dr n. med. Piotr Chomik.

Dr n. med. Piotr Chomik to absolwent Wydziału Lekarskiego, Kierunku Lekarsko-Dentystycznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia w 2008 roku, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W 2009 roku rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej w gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, zakończone złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i zdobyciem tytułu specjalisty w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 2009-2015 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej GUM.

W 2013 roku przystąpił do obrony rozprawy doktorskiej, za którą przyznano mu stopień naukowy doktora nauk medycznych. Jego praca była poświęcona zastosowaniu nowoczesnych technik badania klinicznego w celu wczesnego wykrywania nowotworów i stanów przednowotworowych jamy ustnej.

Wiedzę i umiejętności zdobywał w uznanych krajowych i zagranicznych placówkach specjalizujących się w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Doskonalił się m.in. w Wiedniu (Allgemeine Krankenhaus Wien), Recklinghausen (Niemcy), Monterrey (Meksyk) oraz Los Angeles (USA). Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi – jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac publikowanych w specjalistycznych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Prócz tego prowadzi wykłady w trakcie krajowych i zagranicznych konferencji i szkoleń z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.

Doktor Chomik pracuje w Centrum Wad Twarzoczaszki, Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. Piotr Chomik

Dr n. med. Piotr Chomik interesuje się chirurgicznym leczeniem wrodzonych wad twarzoczaszki (włącznie z chirurgią ortognatyczną, chirurgią rekonstrukcyjną jamy ustnej i twarzoczaszki u pacjentów po urazach oraz operacjach onkologicznych). Zakres przeprowadzanych przez niego zabiegów obejmuje ponadto procedury z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjnej i regeneracyjnej jamy ustnej – w tym leczenie implantologiczne (pełen zakres).

Dr n. med. Jacek Żurek.

Dr n. med. Jacek Żurek, jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich recesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia, a także autorskiego zestawu narzędzi mikrochirurgicznych. Obecnie jest pracownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią oraz leczeniem periimplantitis. Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł. Od 2010 r. wykonał już ponad dwa tysiące udanych zabiegów. Współpracuje z lekarzami ortodontami, pomagając odpowiednio przygotować pacjentów do terapii ortodontycznej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na leczeniu przy użyciu czynników wzrostu (CGF) oraz metod biologicznych z zastosowaniem biomateriałów pochodzących z Banku Tkanek. Od 2013 r. ściśle współpracuje z Katowickim Bankiem Tkanek. Zajmuje się też pozyskiwaniem substytutu kości uzyskiwanego z zębów pacjenta, które należy usunąć, np. zębów mądrości. Stosuje metodę procesowania zęba. Pomaga w projektowaniu spersonalizowanych przeszczepów kości allogennej. Współpracuje z prof. Marzeną Dominiak.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

17 marca 2023

Miejsce

Warszawa

Cena

1 590 zł

Punkty edukacyjne

7