Dr hab. n. med. Izabela Szarmach, Dr Katarzyna Wiśniewska, Dr Katarzyna Wiśniewska, Dr n. med. Janusz Szarmach, Dr n. med. Marcin Wiśniewski, Dr n. med. Marcin Wiśniewski

Ortodoncja i CBCT – rola trójwymiarowej diagnostyki w planowaniu i leczeniu ortodontycznym oraz leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym

Informacje o kursie

 

Tematyka kursu

Leczenie ortodontyczne złożonych wad zgryzu oparte o współpracę w zespole ortodonta-periodontolog-chirurg szczękowy-radiolog,
zgodnie z zasadą „optymalna diagnostyka dostosowana do uzyskania pełniejszej diagnozy – optymalny plan leczenia dostosowany do potrzeb pacjenta”
Na kursie omówione zostaną kluczowe zagadnienia dla współczesnego, zespołowego leczenia ortodontycznego złożonych wad zgryzu.

Najważniejsze tematy to:

 • Specyfika i współczesna rola badania CBCT w leczeniu ortodontycznym i ortodontyczno-chirurgicznym
 • Postępowanie z zębami zatrzymanymi
 • Diagnostyka CBCT wyrostka zębodołowego i kształtu korzeni zębów jako element planowania leczenia ortodontycznego
 • Ósemki w ortodoncji
 • Wskazania do CBCT w ortodoncji
 • TADs
 • Kortykotomia – ortodoncja wspomagana chirurgicznie
 • Obraz kostnych struktur SSŻ w CBCT, a klinika zaburzeń czynnościowych
 • Leczenie ortognatyczne
 • Wirtualne planowanie i leczenie ortognatyczne
 • Współpraca z periodontologiem jako element współczesnego leczenia zespołowego dorosłych
 • Kompleks zębowo – dziąsłowo – kostny a cienki fenotyp tkanek przyzębia. Znaczenie położenia brzegu kości wyrostka zębodołowego w diagnostyce przedortodontycznej
 • Przygotowanie tkanek przyzębia przed leczeniem ortodontycznym

Dr hab. n. med. Izabela Szarmach

Jest absolwentką studiów stomatologicznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie ortodoncji. Od 2005 roku kierownik Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
W ramach podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w licznych szkoleniach w kraju i za granicą (USA, Australia, Szwajcaria, Szwecja, Portugalia, Francja, Finlandia, Włochy, Czechy) dotyczących przedmiotu ortodoncji. Tematyczny przegląd dorobku koncentruje się wokół tematów: diagnostyki i leczenia wad narządu żucia oraz współpracy interdyscyplinarnej.
Od ponad 20 lat prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Ortodoncji. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ortodoncji w województwie podlaskim oraz jest członkiem Komisji Stomatologicznej OIL
w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS).

Dr Katarzyna Wiśniewska

Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Asystentka w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1993-1999. 1997 – egzamin specjalizacyjny z ortopedii szczękowej i ortodoncji (wyróżnienie). Od 1999 roku prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie pacjentów z morfologicznymi wadami gnatycznymii, dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych kursów, szkoleń i sympozjów, w tym wysokospecjalistycznych kursów z zakresu chirurgii ortognatycznej (m.in. G. Williama Arnetta – Santa Barbara, US, Ca) i dwuletnim zaawansowanym kursie czynnościowej okluzji FACE (Functional And Cosmetic Excellence, Roth Williams International Society of Orthodontists) pod kierownictwem Dr Renato Cocconi i Dr Domingo Martin. Aktywna członkini Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Prof. Raphael Olszewski

Prof. Raphael Olszewski urodził sie w Warszawie w 1971 roku. Studiował w Belgii na Katolickim Uniwersytecie Louvain (UCL). W 1996 roku ukończył studia dentystyczne, a w 2001 roku studia medyczne. Następnie odbył specjalizacje w zakresie chirurgii szczękowo- twarzowej. W 2008 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych (PhD) na UCL
pod tytułem: “Three-dimensional computed tomography based craniofacial cephalometric analysis: concept, software, and experimental validations”. Od czasu studiów pracuje klinicznie w szpitalu uniwersyteckim Cliniques universitaires saint Luc w Brukseli.

Dr n. med. Janusz Szarmach

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Chirurg stomatolog, specjalista chirurgii szczękowej. Przez wiele lat pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UMwB. Prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską w Białymstoku. Głównym przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest leczenie implantologiczne, chirurgia rekonstrukcyjna i nowe techniki zabiegowe. Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą min. w USA, Włoszech, Francji, Niemczech, Szwajcarii. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych
i doniesień zjazdowych. Jest członkiem założycielem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, prezesem Oddziału Podlaskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJU), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (EACMFS), European Association for Osseointegration (EAO), International Team for Implantology (ITI), członek Komisji Stomatologicznej OIL w Białymstoku.

Dr n. med. Marcin Wiśniewski

Dr Marcin Wiśniewski jest jednym z najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów z zakresu chirurgii ortognatycznej oraz implantologii. Dr Marcin Wiśniewski, chirurg szczękowy od lat z sukcesem rozwiązuje problemy pacjentów z najbardziej skomplikowanymi wadami zgryzu wymagającymi leczenia operacyjnego. Swoją ogromną wiedzę i doświadczenie przekazywał młodszemu pokoleniu wykładając na Oddziale Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Marcin Wiśniewski chirurg swoją aktywność zawodową rozszerza również o chirurgię jamy ustnej, specjalizując się
w chirurgii zębów zatrzymanych oraz trzecich trzonowców. Marcin Wiśniewski nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, czego najlepszym potwierdzeniem jest kilkadziesiąt certyfikatów uzyskanych przez doktora w dziedzinie chirurgii otognatycznej oraz implantologii.
Jest członkiem największych i najbardziej prestiżowych towarzystw w swojej branży, takich jak: European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMFS), Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz Pierre Fauchard Academy.

Dr n. med. Emilia Klein-Dębek

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie w 1983r. Doktor nauk medycznych od 1999r, specjalista II st. z zakresu chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia od 1990r. Prowadzi indywidualną praktykę lekarską w Warszawie w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej i radiologicznej przyzębia oraz planowania kompleksowego leczenia wielospecjalistycznego. Współpracuje z zespołem lekarzy ortodontów ORTHOS, a także chirurgii ortognatycznej
i szczękowo-twarzowej. Współpracuje również z innymi lekarzami periodontologami w zakresie mikrochirurgii periodontologicznej
Szczególnie interesuje się diagnostyką radiologiczną CBCT oraz małoinwazyjnymi technikami leczenia tkanek przyzębia,
w tym z wykorzystaniem osoczowych czynników wzrostu. Uczestniczyła w wielu certyfikowanych kursach poświęconych tej tematyce
i prowadzonych przez twórców tych metod.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

21-22 maja 2021

Miejsce

Warszawa

Cena

2 190 zł

Punkty edukacyjne

14