dr Mariusz Wilk

dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

ORTHONAVI. Dobry kurs na ortodoncję. Sesja III

Informacje o kursie

LECZENIE ORTODONTYCZNO - PROTETYCZNE

 • Rozpoznawianie wskazań i planowanie leczenia orto-protetycznego.
 • Przygotowanie do leczenia protetycznego w różnych okresach rozwojowych.
 • Skuteczne leczenie protetyczne w uzębieniu mlecznym, mieszanym i stałym.
 • Zasady wyboru aparatu ortodontycznego przygotowującego do leczenia protetycznego.
 • Jak uzyskać najlepszy wynik estetyczny z maksymalną trwałością?
 • Ortodonta i protetyk – kto jest szefem?
 • Sprawdzony protokół postępowania orto-protetycznego.

WADY PIONOWE

 • Rozpoznawanie, planowanie i leczenia różnych postaci zgryzu głębokiego i zgryzu otwartego.
 • Zgryz otwarty – nie taki diabeł straszny…
 • Wady szkieletowe – ortodontyczne możliwości i ograniczenia.
 • Kamuflaż ortodontyczny czy chirurgia?
 • Znaczenie leczenia wczesnego dla rozwoju zgryzów otwartych i zgryzów głębokich.
 • Ortodontyczno – chirurgiczne leczenie wad pionowych – wskazania częściej niż myślisz.

LECZENIE ORTODONTYCZNO - CHIRURGICZNE

 • Zasady leczenia orto-chirurgicznego.
 • Nie tylko ortognatyka.
 • Jak skutecznie współpracować z chirurgiem i uczynić jego pracę łatwiejszą?
 • Najszczęstsze błędy w przygotowaniu przedoperacyjnym.
 • Wada ortodontyczna po leczeniu operacyjnym. Co zrobić?
 • Szczególna rola dokumentacji w leczeniu interdyscyplinarnym.

ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE ORTODONTYCZNEJ

 • Najważniejsze zasady efektywnej pracy ortodonty.
 • Czas – nadrzędna wartość organizacyjna w praktyce.
 • Kiedy szkodzimy pacjentowi i o tym nie wiemy?
 • Jak leczyć lepiej pracując mniej i zarabiając więcej?
 • Budowanie zespołu osobowego w gabinecie.

Dr Mariusz Wilk

Posiadam specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej i specjalizację II stopnia w zakresie ortodoncji. Jestem członkiem krajowych oraz zagranicznych towarzystw medycznych, w tym Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Przez szereg lat pełniłem funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w regionie łódzkim oraz wchodziłem w skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Jestem egzaminatorem państwowego egzaminu specjalizacyjnego z ortodoncji oraz członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Czeska Ortodoncja”. Mam na koncie kilkadziesiąt edycji szkoleń dla ortodontów, stomatologów ogólnie praktykujących, asystentek stomatologicznych, ortodontycznych i techników dentystycznych. Popełniłem wiele publikacji, a także wystąpień kongresowych w Polsce i za granicą. Jako tłumacz, uczestnik lub wykładowca biorę udział w większości znaczących polskich i międzynarodowych wydarzeń ortodontycznych. W trakcie ponad dwudziestoletniej praktyki zawodowej skonsultowałem i wyleczyłem wiele tysięcy pacjentów, stosując zarówno sprawdzone techniki jak i nowoczesne technologie. Prowadzona przeze mnie prywatna przychodnia Orto uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 (według naszej wiedzy byliśmy pierwszym specjalistycznym gabinetem ortodoncji w Polsce, który uzyskał ISO w tym obszarze), a w 2012 mój gabinet został laureatem programu Rzetelni w Ochronie Zdrowia. Od kilkunastu lat swoją aktywność zawodową dzielę pomiędzy leczenie pacjentów i edukację medyczną. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem najnowszego projektu – Orthonavi – czyli usystematyzowanego szkolenia teoretyczno-praktycznego, jaki dedykuję odbiorcom zainteresowanym fuzją sprawdzonych sposobów leczenia i nowoczesnych technologii.

Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

Jestem specjalistą ortodontą, a także wieloletnim nauczycielem akademickim z powołania i pasji. Od wielu lat związana jestem z Zakładem Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Opiekunem zarówno specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji, jak i prac licencjackich techników dentystycznych. Udzielam się na konferencjach naukowych wśród lekarzy i techników dentystycznych. Jestem autorem i współautorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Od 8 lat prowadzę kursy samodzielnie i z dr Mariuszem Wilkiem. Od 2016 roku jestem także Przewodniczącą Łódzkiego Koła PTO. Moją pasją jest leczenie wczesne, leczenie pacjentów w wieku rozwojowymi, poszukiwanie innowacji leczenia ortodontycznego. Chętnie jeżdżę na liczne kursy ortodontyczne w kraju i Europie.

Dwadzieścia pięć lat praktyki lekarskiej i kilkanaście lat doświadczenia dydaktycznego, skłoniło nas do opracowania kompleksowego, wykładowego programu ortodontycznego. Program Orthonavi Superior, w stosunku do Orthovani
wzbogacony został zagadnieniami z obszaru rozpoznawania, planowania i praktycznego prowadzenia leczenia poszczególnych grup nieprawidłowości zgryzowych i zębowych. Czasowe poszerzenie programu pozwoliło, oraz umieścić
w nim dodatkowo materiał z naszych czterech kursów tematycznych: z leczenia wad poprzecznych, pionowych, wad II klasy oraz nieprawidłowości zębowych. Nasze hasło przewodnie to „Citius, Altius, Fortius” – by wiedza
dostarczana była szybciej niż przy programie standardowym, aby mocniej zapadały w pamięć poszczególne sesje, aby każde spotkanie dawało uczestnikom więcej informacji, wskazówek praktycznych. Będzie bardzo intensywnie,
olimpijsko!

Orthonavi Superior to także połączenie wspólnych pasji zawodowych dwóch wykładowców – dr Mariusza Wilka i dr n. med. Joanny Jabłońskiej-Zrobek. Te pasje to: ortodoncja i dydaktyka.

ORTHONAVI SUPERIOR, MA NA CELU:
• pomoc lekarzom z mniejszym doświadczeniem w wytyczeniu drogi zawodowej,
• bardziej doświadczonym kolegom, pozwolić na konfrontację własnych doświadczeń z naszymi,
• a wszystkim uczestnikom wziąć udział w otwartej dyskusji, a być może i weryfikacji niektórych poglądów i metod.
Jako pragmatycy, przez lata pracowaliśmy nad metodami pozwalającymi osiągnąć zadowolenie pacjentów z leczenia, przy zastosowaniu nieskomplikowanych, powtarzalnych i przewidywalnych w skutkach procedur medycznych.
Będąc otwartymi na nowatorskie technologie, stale stawialiśmy i stawiamy nadal na anatomię i funkcję, jako główne cele leczenia, co skutkuje wysoką stabilnością wyników leczenia i bardzo małym odsetkiem komplikacji oraz
nawrotów.

Dlatego też, poniższy cykl szkoleń dedykujemy słuchaczom, którzy zainteresowani są połączeniem nowoczesnej technologii, sprawdzonych sposobów leczenia oraz naukowych podstaw ortodoncji. Szczególnie polecamy go tym,
którzy zadowolenie pacjentów i własny spokój przedkładają ponad oszołamiające, lecz ryzykowne techniki ortodontyczne. Zawodowa pasja i zdobyta wiedza, pozwoli Wam zbudować pewne fundamenty, na których będziecie
mogli wznosić przez lata swoją własną filozofię i technikę leczenia, ku zadowoleniu Waszych pacjentów i własnej, szeroko pojętej satysfakcji. Być może niektórzy z Was za kilka lub kilkanaście lat będą chcieli publicznie przedstawić
wyniki swojej pracy i podzielić się własnymi doświadczeniami, a wtedy my staniemy się Waszymi słuchaczami.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

30 marca – 1 kwietnia 2023

Miejsce

Warszawa

Cena

3 900 zł

Punkty edukacyjne

19