Master of Science in Implantology & Periodontology DTMD Luxemburg

2023-2025 Warsaw, Istanbul

Informacje o kursie

Zapraszamy na nową edycję
Master of Science in Implantology & Periodontology DTMD Luxemburg.

Dwuletnie studia odbywają się w Warszawie, Stambule i Luksemburgu.

Zaczynamy 8 października 2023 r. Rekrutacja kończy się 1 sierpnia 2023 r.

Student otrzymuje tytuł Master of Science in Implantology & Periodontology po obronie pracy. Tytuł honorowany jest w całej UE, otrzymuje się 120 pkt ECTS. Zjazdy odbywają się w Warszawie, Stambule lub online- wykłady i warsztaty na odpowiednio przygotowanych materiałach. Intensywne ćwiczenia na preparatach zwierzęcych, wysokiej klasy modelach i inne. Językiem wykładowym jest angielski. Nie ma tłumaczenia. Wymagania stawiane uczestnikom: dyplom ukończenia studiów, ukończony staż lub staż w trakcie, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Koszt studiów to 29 800 EUR podzielony na 5 rat.
3 000 EUR opłata rezerwacyjna po podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych

4 x 6700 EUR płatne na miesiąc przed każdym semestrem.

W przypadku chęci zapisu proszę o przesłanie danych do przygotowania umowy wstępnej: Imię i nazwisko, Datę i miejsce urodzenia, Miejsce zamieszkania, Nr i seria dowodu osobistego, PESEL. 

Planowane terminy zjazdów:

8.10.2023 – Online

12-15.10.2023 – Istanbul

7-10.12.2023 – Warsaw

22-25.02.2024 – Istanbul

2-5.05.2024 – Warsaw

06.2024 – Online

22-25.08.2024 – Istanbul

10.2024 – Online

01.2025 – Online

15-16.03.2025 – Online

26-27.07.2025 – Luxembourg

28.07.2025 – Luxembourg Exam

antalya escort alanya escort fethiye escort ankara escort izmir escort bursa escort aydın escort konya escort manisa escort muğla escort kütahya escort trabzon escort istanbul escort şişli escort