dr hab. n. med. Izabela Szarmach, dr n. med. Janusz Szarmach, dr Katarzyna Wiśniewska, dr n. med. Marcin Wiśniewski, dr n. med. Piotr Chomik

Kortykotomia – Ortodoncja wspomagana chirurgicznie
Algorytmy leczenia ortodontyczno-chirurgicznego

Informacje o kursie

 

Tematyka kursu

Każdego roku zwiększa się ilość i stopień trudności leczenia pacjentów z wadami zgryzu. Wspólnym mianownikiem dla stosowanych przez ortodontów form terapii jest leczenie zespołowe.
Kortykotomia – metoda chirurgiczna wspomagająca, ułatwiająca i przyspieszająca leczenie ortodontyczne u pacjentów dorosłych znalazła swoje ważne miejsce
w narzędziach stosowanych przez ortodontów.

Kortykotomia:

  • procesy biologiczne zachodzące w tkance kostnej pod wpływem kortykotomii
  • kwalifikacja pacjentów
  • diagnostyka przedzabiegowa, w tym rola badania CBCT
  • kortykotomia z augmentacją czy bez?
  • zasady planowania i wykonywania cięć kortykotomijnych
  • kortykotomia czy osteotomia?
  • protokoły leczenia ortodontycznego po zabiegach kortykotomii

Mikrochirurgia ortodontyczna – kortykotomia jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne z perspektywy ortodonty i chirurga

Przyspieszony ruch zębów i skrócenie czasu leczenia ortodontycznego to słowo „klucz” w relacji pacjent – lekarz. Pytanie o długość czasu leczenia pojawia się najczęściej. Istnieje szereg metod wykorzystywanych w leczeniu ortodontycznym, które mogą wspomagać ruch zębów. Należą do nich metody chirurgiczne, wyzwalające zjawisko RAP (Regional Accelaration Phenomenon), stosowanie fal emitowanych przez lasery, wibracje, pulsacyjne pola elektromagnetyczne czy wstrzykiwanie aktywnych preparatów farmakologicznych. Czy możliwa jest szybka i bezpieczna ortodoncja?
Czy jesteśmy na to gotowi? Jakie są dowody naukowe i czy wiemy wystarczająco dużo? Które metody chirurgiczne wspomagające ruch zębów mają wystarczające dowody naukowe? Jakie są wskazania
i ograniczenia? I dlaczego wybrano mikrochirurgię ortodontyczną – kortykotomię?

Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedzi. Zaprezentowane zostanie ponad
10–letnie doświadczenie stosowania mikrochirurgii ortodontycznej z prezentacją własnych przypadków klinicznych.

Dr hab. n. med. Izabela Szarmach

Jest absolwentką studiów stomatologicznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie ortodoncji. Od 2005 roku kierownik Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
W ramach podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w licznych szkoleniach w kraju i za granicą (USA, Australia, Szwajcaria, Szwecja, Portugalia, Francja, Finlandia, Włochy, Czechy) dotyczących przedmiotu ortodoncji. Tematyczny przegląd dorobku koncentruje się wokół tematów: diagnostyki i leczenia wad narządu żucia oraz współpracy interdyscyplinarnej.
Od ponad 20 lat prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Ortodoncji. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ortodoncji w województwie podlaskim oraz jest członkiem Komisji Stomatologicznej OIL
w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS).

Dr n. med. Janusz Szarmach

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Chirurg stomatolog, specjalista chirurgii szczękowej. Przez wiele lat pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UMwB. Prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską w Białymstoku. Głównym przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest leczenie implantologiczne, chirurgia rekonstrukcyjna i nowe techniki zabiegowe. Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą min. w USA, Włoszech, Francji, Niemczech, Szwajcarii. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych
i doniesień zjazdowych. Jest członkiem założycielem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, prezesem Oddziału Podlaskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJU), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (EACMFS), European Association for Osseointegration (EAO), International Team for Implantology (ITI), członek Komisji Stomatologicznej OIL w Białymstoku.

Dr Katarzyna Wiśniewska

Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Asystentka w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1993-1999. 1997 – egzamin specjalizacyjny z ortopedii szczękowej i ortodoncji (wyróżnienie). Od 1999 roku prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie pacjentów z morfologicznymi wadami gnatycznymii, dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych kursów, szkoleń i sympozjów, w tym wysokospecjalistycznych kursów z zakresu chirurgii ortognatycznej (m.in. G. Williama Arnetta – Santa Barbara, US, Ca) i dwuletnim zaawansowanym kursie czynnościowej okluzji FACE (Functional And Cosmetic Excellence, Roth Williams International Society of Orthodontists) pod kierownictwem Dr Renato Cocconi i Dr Domingo Martin. Aktywna członkini Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Dr n. med. Marcin Wiśniewski

Dr Marcin Wiśniewski jest jednym z najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów z zakresu chirurgii ortognatycznej oraz implantologii. Dr Marcin Wiśniewski, chirurg szczękowy od lat z sukcesem rozwiązuje problemy pacjentów z najbardziej skomplikowanymi wadami zgryzu wymagającymi leczenia operacyjnego. Swoją ogromną wiedzę i doświadczenie przekazywał młodszemu pokoleniu wykładając na Oddziale Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Marcin Wiśniewski chirurg swoją aktywność zawodową rozszerza również o chirurgię jamy ustnej, specjalizując się
w chirurgii zębów zatrzymanych oraz trzecich trzonowców. Marcin Wiśniewski nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, czego najlepszym potwierdzeniem jest kilkadziesiąt certyfikatów uzyskanych przez doktora w dziedzinie chirurgii otognatycznej oraz implantologii.
Jest członkiem największych i najbardziej prestiżowych towarzystw w swojej branży, takich jak: European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMFS), Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz Pierre Fauchard Academy.

dr n. med. Piotr Chomik.

Dr n. med. Piotr Chomik to absolwent Wydziału Lekarskiego, Kierunku Lekarsko-Dentystycznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia w 2008 roku, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W 2009 roku rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej w gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, zakończone złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i zdobyciem tytułu specjalisty w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 2009-2015 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej GUM.

W 2013 roku przystąpił do obrony rozprawy doktorskiej, za którą przyznano mu stopień naukowy doktora nauk medycznych. Jego praca była poświęcona zastosowaniu nowoczesnych technik badania klinicznego w celu wczesnego wykrywania nowotworów i stanów przednowotworowych jamy ustnej.

Wiedzę i umiejętności zdobywał w uznanych krajowych i zagranicznych placówkach specjalizujących się w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Doskonalił się m.in. w Wiedniu (Allgemeine Krankenhaus Wien), Recklinghausen (Niemcy), Monterrey (Meksyk) oraz Los Angeles (USA). Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi – jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac publikowanych w specjalistycznych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Prócz tego prowadzi wykłady w trakcie krajowych i zagranicznych konferencji i szkoleń z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.

Doktor Chomik pracuje w Centrum Wad Twarzoczaszki, Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. Piotr Chomik

Dr n. med. Piotr Chomik interesuje się chirurgicznym leczeniem wrodzonych wad twarzoczaszki (włącznie z chirurgią ortognatyczną, chirurgią rekonstrukcyjną jamy ustnej i twarzoczaszki u pacjentów po urazach oraz operacjach onkologicznych). Zakres przeprowadzanych przez niego zabiegów obejmuje ponadto procedury z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjnej i regeneracyjnej jamy ustnej – w tym leczenie implantologiczne (pełen zakres).

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

18 marca 2022

Miejsce

Warszawa

Cena

1 290 zł

Punkty edukacyjne

7