Prof. Jose Duran von Arx
lek. stom. Monika Ośko

Filozofia MFS – wczesne leczenie czynnościowe.
Kontrola wzorca mięśniowego przez stymulację. Leczenie czynne w oparciu o indywidualizację torku dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta

Informacje o kursie

Prawidłowy wzrost twarzowej części w przedniej i tylnej części musi być zrównoważony. Niezrównoważny wzrost w obrębie przedniej lub tylnej części twarzy odpowiada doprzedniej
lub dotylnej rotacji wzrostowej w obrębie żuchwy. Jak zaburzenia czynnościowe w okresie wzrostu
i rozwoju będą wpływały na rotacje żuchwy oraz wzrost szczęki? Czy włókno mięśniowe typy szybkiego może ulec transformacji w typ wolny
i odwrotnie? Jak ocenić czy język ma prawidłową ruchomość
i kiedy wędzidełko podjęzykowe kwalifikuje się do frenotomii? Jak poprawić pozycję spoczynkową języka? Na te i inne pytania uzyskasz odpowiedzi
w trakcie szkolenia. Nauczysz się także obliczać inklinacje wyjściową siekaczy górnych i dolnych, kąt twarzowy Ricketsa, obliczać utratę torku
w zależności od slotu zamka i przekroju łuku pracującego, indywidualny tork w stosunku do osi twarzy pacjenta, aby szczegółowo zaplanować pożądane ruchy zębów w trakcie leczenia. Dowiesz się czy preskrypcja torku
w odcinku bocznym powinna być taka sama w przypadku pacjentów dolicho, brachy,
i mezocefalicznych.

Pierwszy dzień:

 • Wzrost i rozwój twarzoczaszki
 • Wpływ zaburzeń czynnościowych w okresie wzrostu i rozwoju na doprzednie i dotylne rotacje żuchwy oraz wzrost szczęki
 • Kontrola mięśniowego wzorca wzrostowego
 • Transformacja włókna mięśniowego w typ wolny i szybki
 • Ocena prawidłowej ruchomości języka i kwalifikacja wędzidełka podjęzykowego do frenotomii
 • Drogi poprawy pozycji spoczynkowej języka
 • Kolejność reedukacji zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej u pacjentów młodszych oraz reedukacja podczas leczenia ortodontycznego u pacjentów po okresie uzębienia mieszanego. Prezentacja przypadków
 • Stymulatory MFS – jak z nimi pracować ?

Drugi dzień

 • Wyznaczenie kąta twarzowego Ricketsa i osi twarzy na zdjęciu cefalometrycznym
 • Obliczanie torku siekacza górnego, indywidualnie dla każdego przypadku
 • Dobór stabilnego torku dla siekacza dolnego
 • Dobór odpowiedniej preskrypcji zamka i przekroju łuku pracującego tak, aby uzyskać pożądaną ekspresję torku w danym przypadku
 • Obliczenie istniejącej inklinacji siekacza i dobór preskrypacji zamków i łuku (gdy nie ma potrzeby zmiany tej inklinacji)
 • Prezentacja przypadków, porównanie przypadków leczonych systemem Damon, MBT, MFS

Zdaniem profesora Jose Durana von Arx oraz innych autorów, nie można wszystkim pacjentom przyklejać zamków o tej samej preskrypcji. Planowanie leczenia powinno się odbywać w sposób świadomy w oparciu o m. in. indywidualną oś twarzy pacjenta, wartość kąta twarzy pacjenta, wartość kąta twarzowego Ricketsa, cechy anatomiczne siekacza, planowaną wysokość umieszczenia zamka ortodontycznego oraz zaplanowane ruchy ortodontyczne podczas leczenia.

Prof. Jose Duran von Arx

Wieloletni szef katedry ortodoncji na Uniwersytecie w Barcelonie (emerytowany), nadal pełniący obowiązki na stanowisku profesora Uniwersytetu w Barcelonie. Fundator i kierownik oddziału ortodontycznego szpitala dziecięcego w Barcelonie. Dyrektor Światowego Instytutu Ortodoncji w Barcelonie. Autor ponad 300 publikacji naukowych, 30 rozdziałów  w książkach innych autorów; czterech książek o ortodoncji ( Dudas Razonamentos y Propuestos en Ortodoncia bajo la filosofia MFS, Estimuloterapia en Ortodoncia, Perspectiva cero, Mechanica fija MFS). Jako wyjątkowo ceniony specjalista praktyk i badacz z zakresu ortodoncji jest znany zarówno na Świecie, gdzie wygłaszał wielokrotnie wykłady. W Polsce po raz czwarty. Ten wybitny naukowiec znany jest przede wszystkim jako twórca stymulatorów MFS, zamków ortodontycznych MFS.

lek. stom. Monika Ośko

Lekarz stomatolog, absolwentka  Akademii Medycznej w Poznaniu , studia podyplomowe- Universita ‘ Degli Studi di Siena. Najważniejsze tytuły i uprawnienia  Master Universitario di Secondo Livello in Ortognatodonzia Clinica Avanzata, Ortodontic Senior Instructor of International Board of Orthodontics, Diplomat of International Board of Orthodontics. Wykładowca studiów  Masters na Uniwersytecie w Barcelonie. Autorka publikacji w Forum Ortodontycznym,  Ortodoncji w Praktyce, Forum Logopedycznym,  Mojej Praktyce. Prywatna praktyka w Bolesławcu.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

27-28 marca 2020

Miejsce

Warszawa

Cena

2 190 zł (do 31.01.2020)
2 290 zł (do 29.02.2020)
2 390 zł (od 01.03.2020)

Punkty edukacyjne

14