Prof. Jose Duran von Arx
lek. stom. Monika Ośko

Filozofia MFS,
mechanika MFS w leczeniu ortodontycznym pacjentów

Informacje o kursie

W odpowiedzi na duże zainteresowanie poprzednim szkoleniem z udziałem profesora Durana, kontynuujemy tematykę holistycznego podejścia do leczenia ortodontycznego, które charakteryzuje filozofię MFS.
Przygotowaliśmy dla państwa szkolenie z biomechaniki MFS ze współtowarzyszącym leczeniem czynnościowym. Podczas kolejnych spotkań oprócz biomechaniki (patrz tematyka szkolenia) przedstawimy studium przypadku leczenia czynnościowego pacjenta z nadmiernym napięciem mięśniowym, prowadzonego czynnościowo w terapii z użyciem stymulatorów MFS.
Zgodnie z naszą filozofią:„ Rickets principles” i „MFS principles” rozwijamy i wyjaśniamy zasadę wybitnego nieżyjącego ortodonty – prof. Roberta Ricketsa. Zasada brzmi: First overbite then overjet, tzn. najpierw nadzgryz, potem tyłozgryz.
W nawiązaniu do poprzedniego szkolenia, na przykładzie przypadków dwóch pacjentów leczonych aparatami stałymi, omówimy jeszcze raz, jak policzyć indywidualny tork dla pacjenta w zgodzie z indywidualną osią twarzy.
Uczestnikom warsztatów przybliżymy, jak posiłkując się swoimi badaniami, prof. Duran opracował sposób samodzielnego obliczania indywidualnego torku. Reguła prof. Ricketsa, którą przyjmuje Duran, mówi, że w każdym przypadku oś długa siekacza musi pokrywać się z osią twarzy pacjenta, a że każdy ma swoja własną oś, więc nie może być tak samo leczony takimi samymi zamkami z identyczną preskrypcją. Mając świadomość, iż w praktyce lekarskiej ortodonci pomijają ten standard (czyli nie indywidualizują zamków), prof. Duran zaprojektował zamki z 6 różnymi rodzajami preskrypcji torku.
Dla ułatwienia – każdy z uczestników warsztatów otrzyma broszurę sylabus – krok po kroku, jak taki tork obliczyć i jak stosować zamki o różnej preskrypcji.

Kolejne zagadnienie do omówienia w trakcie szkolenia
Ponieważ dobre oddychanie, połykanie, ruchomość języka i przeżuwanie to biofunkcjonalny luksus dla tych, którzy go posiadają, dlatego podczas tego szkolenia omówimy: problem związany z ruchomością języka, techniki zabiegowe frenulotomii i frenulektomii, wskazania do zabiegu.
Dla tych, którzy zabiegów nie wykonują, wytłumaczymy, jak diagnozować i jak wykonywać zabieg oraz jakimi kryteriami się kierować podczas zabiegu, aby osiągnąć pozabiegowo prawidłową ruchomość, siłę i długość mięśni języka.
Wyjaśnimy, na czym polega technika uwalniania mięśniowo-powięziowego i dlaczego procesy gojenia obszaru jamy ustnej mają tendencję do włóknienia.
W koncepcji funkcjonalnej wielkiej trójki, która rządzi wzrostem i rozwojem twarzoczaszki, a także wyrzynaniem zębów i kształtem łuków, zrozumienie znaczenia oddychania, pracy języka i połykania jest rzeczą zasadniczą.

Tematyka szkolenia:

  • 12 kluczy okluzji według filozofii MFS
  • Zagadnienie krzywej Spee, anty Spee
  • Łuki Ni Ti z krzywą Spee, anty Spee
  • Leczenie klasy I bez ekstrakcji
  • Leczenie klasy I z ekstrakcjami pierwszych przedtrzonowców
  • Leczenie klasy I z ekstrakcjami drugich przedtrzonowców
  • Indywidualizacja torku, czyli etapy samodzielnego obliczania torku, który jest potrzebny do leczenia danego pacjenta – studium dwóch przypadków
  • Ograniczona ruchomość języka na tle skróconego wędzidełka języka, wskazania do zabiegu, techniki chirurgiczne, terapeutyczne postępowanie pozabiegowe (długość trwania, sposób wykonania). Czynniki warunkujące skuteczność zabiegu frenulotomii.
  • Kontrola wzorca mięśniowego w przypadku wzmożonego napięcia mięśni żwaczy – zasady kontroli i ich wpływ na wzrost twarzoczaszki w okresie wzrostu i rozwoju. Studium przypadku, obserwacje 4-letnie.

Prof. Jose Duran von Arx

Wieloletni szef katedry ortodoncji na Uniwersytecie w Barcelonie (emerytowany), nadal pełniący obowiązki na stanowisku profesora Uniwersytetu w Barcelonie. Fundator i kierownik oddziału ortodontycznego szpitala dziecięcego w Barcelonie. Dyrektor Światowego Instytutu Ortodoncji w Barcelonie. Autor ponad 300 publikacji naukowych, 30 rozdziałów  w książkach innych autorów; czterech książek o ortodoncji ( Dudas Razonamentos y Propuestos en Ortodoncia bajo la filosofia MFS, Estimuloterapia en Ortodoncia, Perspectiva cero, Mechanica fija MFS). Jako wyjątkowo ceniony specjalista praktyk i badacz z zakresu ortodoncji jest znany zarówno na Świecie, gdzie wygłaszał wielokrotnie wykłady. W Polsce po raz czwarty. Ten wybitny naukowiec znany jest przede wszystkim jako twórca stymulatorów MFS, zamków ortodontycznych MFS.

Dr Monika Ośko

lekarz stomatolog, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, studia podyplomowe Universita’Degli di Siena. Najważniejsze tytuły i uprawnienia: Master Universitario di Secondo Livello in Ortognatodonzia Clinica Avanzata, Diplomat of International Board of Ortodontics. Wykładowca studiów Masters na Uniwersytecie w Barcelonie. Autorka publikacji w Forum Ortodontycznym, Ortodoncji
w Praktyce, Forum Logopedycznym, Mojej praktyce. Prywatna praktyka w Bolesławcu. Współautorka trzech bajek terapeutycznych dla dzieci z cyklu Bajeczki doktoreczki.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

17-18 września 2021

Miejsce

Warszawa

Cena

2 490 zł

Punkty edukacyjne

14