Dr. Domingo Martín
Dr. Renato Cocconi
Dr. Alberto Canabez

FACE – 5 Edycja 2023-2024

Informacje o kursie

O KURSIE:

Piękno i estetyka twarzy od zawsze stanowią główne zagadnieniem w obszarze ortodoncji i chirurgii szczękowo-twarzowej wraz z parametrami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie. W ostatnim czasie wielką popularnością cieszy się estetyka twarzy, która jest najbardziej zauważalnym elementem. Wzrost podaży na atrakcyjność tego elementu skłoniła ortodontów i chirurgów szczękowo-twarzowych do zmiany metody analizy twarzy, co prowadzi do lepszych rezultatów leczenia. Zacieśniło to także współpracę ortodonty z chirurgiem ortognatycznym i przeniosło ją na zupełnie inny poziom.
Przez wiele lat tradycyjne metody – dwuwymiarowości (2D, wymiar boczny i przedni), modele gipsowe i tradycyjne zdjęcia służyły za podstawę diagnostyki i planowania leczenia. Obecnie mamy zaplecze technologiczne pozwalające na rekonstrukcję ludzkiej twarzy w trzech wymiarach (3D, warstwa, po warstwie, włączając w to kości, zęby i skórę), co umożliwia stworzenie wolumetrycznego modelu pacjenta. Wiadomo jednak, że przejście z opcji 2D na 3D nie jest łatwe, ale konieczne.
Głównym tematem kursu będą podstawy planowania estetyki twarzy, dokumentacja medyczna dla precyzyjnego odtworzenia obrazu 3D, stworzenie pacjenta wirtualnego, planowanie prezentacji przypadków z różnymi zagadnieniami szkieletowymi, a w szczególności z wykorzystaniem koncepcji FAB (Face, Airway, Bite), która pomoże lekarzom na elastyczne przejście z 2D do 3D. Proces ten przyniesie również zmianę planowania leczenia orto-chirurgicznego. Dodatkowo, zaprezentowane zostaną przypadki z różnymi zagadnieniami szkieletowymi dla lepszego zrozumienia wyżej wymienionych koncepcji.

NA KURSIE NAUCZYSZ SIĘ:

• Jak przygotować dokumentacje medyczną do planowania leczenia ortognatycznego
• Analizy cefalometrycznej tkanek miękkich (STCA).
• Czym jest koncepja (FAB) Face, Airway and Bite
• Co jest ważne w ortodoncji przedchirurgicznej – jak zarządzać ruchami zebów dla potrzeb chirurgicznych
• Planowania zabiegów chirurgicznych z użyciem artykulatora i wirtualnego planowania chirurgicznego
• Integracji koncepji Digital Smile Design (DSD) w leczeniu ortodontycznym i planowania leczenia ortognatycznego
• Protokołu chirurgicznego – najpierw żuchwa
• Wirtulanego planowaniu leczenia chirurgicznego
• Podejścia do pacjentów asymetrycznych
• Zachowania stabilności pooperacyjnej

Dr Octavio Cintra

Dr Octavio Cintra uzyskał stopień dr n. med. na Uniwersytecie Campinas w Sao Paulo w Brazylii. Staż i specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej odbył na Uniwersytecie i Szpitalu Klinicznym Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo, współpracującym z The Southwestern Medical Center at Dallas – Wydziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Parkland Memorial Hospital, Dallas, Texas, USA. Jest jednym z pięciu członków-założycieli S.O.R.G. – Latin America Group i Vice Prezesem S.A.A.F. (South American Arnett Foundation). Prowadzi prywatną praktykę w Sao Paulo w Brazylii, gdzie przyjmuje tylko przypadki ortognatyczne.

Prof. dr Korkmaz Sayinsu

Po ukończeniu studiów na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Marmara, na tej samej uczelni zrobił specjalizację z zakresu ortodoncji w 2000 r. Jako wykładowca związany do 2009r z Zakładem Ortodoncji Uniwersytetu Yeditepe, gdzie nadano mu tytuł profesora. Od 2010 współwłaściciel prywatnej kliniki “Akord Eğitim”. Obecnie Dziekan Wydział Ortodoncji. Prowadzi wykłady o zastosowaniu zamków samoligaturujących, ortodontycznym przygotowaniu pacjenta do zabiegu ortognatycznego i leczeniu ortodontycznym z uwzględnienm TMJ. Uczestnik i wykładowca FACE Turkey.

Dr Hakan El

Dr Hakan EL pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Ortodoncji w Hacettepe University. Od uzyskania stopnia dr n. med. w 2005 r wykłąda dla studentów i rezydentów na specjalizacji. Pracuje także w Case Western Reserve University, Cleveland, OH in the Bolton-Brush Growth Study Center jako wykładowca i instruktor kliniczny. Aktywny członek Turkish Orthodontic Society i Roth Williams International Society of Orthodontists.
Jego badania naukowe dotyczą głównie obrazowania 3D twarzoczaszki, rekonstrukcji 3D, planowania leczenia ortognatycznego, zmian zachodzących w górnych drogach oddechowych wraz z kolejnymi etapami leczenia ortodontycznego. Autor ponad 15 publikacji naukowych w wiodących periodykach branżowych, a także 4 rozdziałów podręczników.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

Miejsce

Warszawa

Cena

2 190 zł

Punkty edukacyjne

14

antalya escort fethiye escort adana escort alanya escort