Dr Mariusz Wilk

Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

ORTHONAVI. Dobry kurs na ortodoncję. Sesja I

Informacje o kursie

WPROWADZENIE DO PLANOWANIA LECZENIA, DIAGNOSTYKA ORTODONTYCZNA

 • Jak planować bezpieczną terapię z najlepszym wynikiem końcowym?
 • 100% czy kompromis?
 • Po co i jak definiować cele leczenia?
 • Jak indywidializować plany leczenia, dlaczego nie ma uniwersalnego szablonu? Cele leczenia na dziś i na jutro.
 • Co to jest OPSE?
 • Określanie poziomu wady ortodontycznej. Wady szkieletowe, zębowe, mieszane. Skutki dla planowania i wyboru metody leczenia
 • Użyteczna diagnostyka ortodontyczna.

LECZENIE WCZESNE

 • Zasady leczenia dzieci i młodzieży młodszej.
 • Wady, które należy leczyć już dziś, czyli niewiele wskazań wskazania do natychmiastowej terapii ortodontycznej.
 • „Złota księga“ sprawdzonych metod oraz najbardziej efektywne typy aparatów dla dzieci.

WADY POPRZECZNE

 • Diagnozowanie, planowanie i leczenie wad poprzecznych w poszczególnych grupach wiekowych.
 • Aparaty zdejmowane, łuki podniebienne, aparaty stałe, chirurgia w leczeniu wad poprzecznych.
 • Mity, pułapki i niebezpieczeństwa związane z leczeniem wad poprzecznych.

DOKUMENTACJA ORTODONTYCZNA

 • Jak chronić się poprzez prowadzenie właściwej dokumentacji?
 • Dokumentacja elektroniczna – przyjaciel czy wróg?
 • A co z modelami?

FOTOGRAFIA ORTODONTYCZNA

 • Czym i jak?

Dr Mariusz Wilk

Posiadam specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej i specjalizację II stopnia w zakresie ortodoncji. Jestem członkiem krajowych oraz zagranicznych towarzystw medycznych, w tym Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Przez szereg lat pełniłem funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w regionie łódzkim oraz wchodziłem w skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Jestem egzaminatorem państwowego egzaminu specjalizacyjnego z ortodoncji oraz członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Czeska Ortodoncja”. Mam na koncie kilkadziesiąt edycji szkoleń dla ortodontów, stomatologów ogólnie praktykujących, asystentek stomatologicznych, ortodontycznych i techników dentystycznych. Popełniłem wiele publikacji, a także wystąpień kongresowych w Polsce i za granicą. Jako tłumacz, uczestnik lub wykładowca biorę udział w większości znaczących polskich i międzynarodowych wydarzeń ortodontycznych. W trakcie ponad dwudziestoletniej praktyki zawodowej skonsultowałem i wyleczyłem wiele tysięcy pacjentów, stosując zarówno sprawdzone techniki jak i nowoczesne technologie. Prowadzona przeze mnie prywatna przychodnia Orto uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 (według naszej wiedzy byliśmy pierwszym specjalistycznym gabinetem ortodoncji w Polsce, który uzyskał ISO w tym obszarze), a w 2012 mój gabinet został laureatem programu Rzetelni w Ochronie Zdrowia. Od kilkunastu lat swoją aktywność zawodową dzielę pomiędzy leczenie pacjentów i edukację medyczną. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem najnowszego projektu – Orthonavi – czyli usystematyzowanego szkolenia teoretyczno-praktycznego, jaki dedykuję odbiorcom zainteresowanym fuzją sprawdzonych sposobów leczenia i nowoczesnych technologii.

Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

Jestem specjalistą ortodontą, a także wieloletnim nauczycielem akademickim z powołania i pasji. Od wielu lat związana jestem z Zakładem Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Opiekunem zarówno specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji, jak i prac licencjackich techników dentystycznych. Udzielam się na konferencjach naukowych wśród lekarzy i techników dentystycznych. Jestem autorem i współautorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Od 8 lat prowadzę kursy samodzielnie i z dr Mariuszem Wilkiem. Od 2016 roku jestem także Przewodniczącą Łódzkiego Koła PTO. Moją pasją jest leczenie wczesne, leczenie pacjentów w wieku rozwojowymi, poszukiwanie innowacji leczenia ortodontycznego. Chętnie jeżdżę na liczne kursy ortodontyczne w kraju i Europie.

Dwadzieścia pięć lat praktyki lekarskiej i kilkanaście lat doświadczenia dydaktycznego, skłoniło nas do opracowania kompleksowego, wykładowego programu ortodontycznego. Program Orthonavi Superior, w stosunku do Orthovani
wzbogacony został zagadnieniami z obszaru rozpoznawania, planowania i praktycznego prowadzenia leczenia poszczególnych grup nieprawidłowości zgryzowych i zębowych. Czasowe poszerzenie programu pozwoliło, oraz umieścić
w nim dodatkowo materiał z naszych czterech kursów tematycznych: z leczenia wad poprzecznych, pionowych, wad II klasy oraz nieprawidłowości zębowych. Nasze hasło przewodnie to „Citius, Altius, Fortius” – by wiedza
dostarczana była szybciej niż przy programie standardowym, aby mocniej zapadały w pamięć poszczególne sesje, aby każde spotkanie dawało uczestnikom więcej informacji, wskazówek praktycznych. Będzie bardzo intensywnie,
olimpijsko!

Orthonavi Superior to także połączenie wspólnych pasji zawodowych dwóch wykładowców – dr Mariusza Wilka i dr n. med. Joanny Jabłońskiej-Zrobek. Te pasje to: ortodoncja i dydaktyka.

ORTHONAVI SUPERIOR, MA NA CELU:
• pomoc lekarzom z mniejszym doświadczeniem w wytyczeniu drogi zawodowej,
• bardziej doświadczonym kolegom, pozwolić na konfrontację własnych doświadczeń z naszymi,
• a wszystkim uczestnikom wziąć udział w otwartej dyskusji, a być może i weryfikacji niektórych poglądów i metod.
Jako pragmatycy, przez lata pracowaliśmy nad metodami pozwalającymi osiągnąć zadowolenie pacjentów z leczenia, przy zastosowaniu nieskomplikowanych, powtarzalnych i przewidywalnych w skutkach procedur medycznych.
Będąc otwartymi na nowatorskie technologie, stale stawialiśmy i stawiamy nadal na anatomię i funkcję, jako główne cele leczenia, co skutkuje wysoką stabilnością wyników leczenia i bardzo małym odsetkiem komplikacji oraz
nawrotów.

Dlatego też, poniższy cykl szkoleń dedykujemy słuchaczom, którzy zainteresowani są połączeniem nowoczesnej technologii, sprawdzonych sposobów leczenia oraz naukowych podstaw ortodoncji. Szczególnie polecamy go tym,
którzy zadowolenie pacjentów i własny spokój przedkładają ponad oszołamiające, lecz ryzykowne techniki ortodontyczne. Zawodowa pasja i zdobyta wiedza, pozwoli Wam zbudować pewne fundamenty, na których będziecie
mogli wznosić przez lata swoją własną filozofię i technikę leczenia, ku zadowoleniu Waszych pacjentów i własnej, szeroko pojętej satysfakcji. Być może niektórzy z Was za kilka lub kilkanaście lat będą chcieli publicznie przedstawić
wyniki swojej pracy i podzielić się własnymi doświadczeniami, a wtedy my staniemy się Waszymi słuchaczami.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

Wkrótce nowy termin

Miejsce

Warszawa

Cena

3 900 zł

Punkty edukacyjne

19