Dr Katarzyna Wiśniewska
Dr Natasza Iracka

Diagnostyka, deprogramacja trwała i co dalej ?
Jak leczyć ortodontycznie w centralnej relacji ?

Informacje o kursie

Tematyka:

  • relacja centralna a maksymalne zaguzkowanie, znaczenia w diagnostyce i planowaniu
  • leczenia ortodontycznego
  • kliniczna ocena stanu układu ruchowego narządu żucia
  • zarys anatomii w aspekcie funkcji narządu żucia
  • badania obrazowe w diagnostyce SSŻ, ich wartość w planowaniu leczenia
  • deprogramacja diagnostyczna a trwała
  • omówienie różnych dróg postępowania terapeutycznego u pacjentów ortodontycznych po trwałej deprogramacji
  • kiedy tylko ortodoncja, a kiedy leczenie zespołowe
  • przypadki kliniczne

Dr Katarzyna Wiśniewska

Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Asystentka w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1993-1999. 1997 – egzamin specjalizacyjny z ortopedii szczękowej i ortodoncji (wyróżnienie). Od 1999 roku prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie pacjentów z morfologicznymi wadami gnatycznymi i dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych kursów, szkoleń i sympozjów, w tym wysokospecjalistycznych kursów z zakresu chirurgii ortognatycznej (m.in. G. Williama Arnetta – Santa Barbara, US, Ca) i dwuletnim zaawansowanym kursie czynnościowej okluzji FACE (Functional And Cosmetic Excellence, Roth Williams International Society of Orthodontists) pod kierownictwem Dr Renato Cocconi i Dr Domingo Martin. Ukończyła także dwuletni zaawansowany kurs czynnościowej okluzji FACE. Aktywna członkini Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Dr Natasza Iracka

Absolwentka Oddziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplomowany lekarz stomatolog z dwudziestoletnim stażem i specjalizacją I stopnia stomatologii ogólnej. II stopień specjalizacji z zakresu Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej uzyskała pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Wieloletni pracownik Warszawskiej Poradni Ortodontycznej oraz Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii WUM. Prowadziła szkolenia dla studentów i lekarzy specjalizujących się w ortodoncji dzieląc się doświadczeniem i wiedzą zdobytą między innymi podczas serii międzynarodowych szkoleń. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Active Member of European Orthodontic Society (Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego). Współzałożyciel pierwszego specjalistycznego gabinetu ortodontycznego Orthos, gdzie w praktyce może zastosować wiedzę zdobytą u największych światowych autorytetów. Ukończyła także dwuletni zaawansowany kurs czynnościowej okluzji FACE.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

18 marca 2023

Miejsce

Warszawa

Cena

1590 zł

Punkty edukacyjne

7