BSSO 2022 Orthognathic Meeting

Okluzja i funkcja narządu żucia, profil i harmonia twarzy, wydolność górnych dróg oddechowych — filary współczesnej ortodoncji, zasady leczenia ortognatycznego

Informacje o kursie

Dr. Reza Movahed (Saint Louis, USA)
Złożone leczenie chirurgiczne wad zgryzu z zaburzeniami w zakresie stawów skroniowo-żuchwowych i zaburzeń czynnościowych układu narządu żucia

Dr. Nico Vrijens (Maastricht, the Netherlands)
Gość specjalny ortodonta / ortodonta ortognatyczny
Wykład specjalny podsumowujący karierę zawodowa dr Vrijens jako ortodonty ortognatycznego
Chirurgia ortognatyczna jest dziś jednym z najważniejszych narzędzi w rękach ortodonty.
Moja 40-letnia kariera ortodontyczna – ortognatyka jako jeden z punktów kluczowych rozwoju ortodoncji

Dr. Paolo Manzo (Naples, Italy)
Interdyscyplinarne leczenie ortodontyczne – strategia uzyskania estetyki i funkcji

Dr. Cesare Luzi (Rome, Italy)
Okluzją, profil, funkcja, drogi oddechowego – kluczowe cele w leczenie wad klasy 2

Prof. Antonio d’Agostino, Prof. Lorenzo Trevisiol (Verona, Italy)
Estetyka, funkcjonalność i stabilność w chirurgii ortognatycznej: wspólny plan ortodontyczno-chirurgiczny

Prof. Philipp Jurgens (Munchen, Germany)
Wykonywanie chirurgii ortognatycznej za pomocą urządzenia (Cold-Ablation-Robot-guided-Laser-Osteotome–CARLO) – pierwszy na świecie laser używany rutynowo w warunkach klinicznych

Dr. Katarzyna Wiśniewska, Dr. Marcin Wiśniewski (Warsaw, Poland)
Okluzja i funkcja narządu żucia, profil i harmonia twarzy, wydolność górnych dróg oddechowych — zasady leczenia ortognatycznego są tożsame dla współczesnej ortodoncji

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

21-22 października 2022

Miejsce

Warszawa

Cena

2 490 zł

Punkty edukacyjne

14