Prof. Mirco Raffaini
Dr n. med. Marcin Wiśniewski

BSSO 2019 ORTHOGNATHIC MEETING

Informacje o kursie

Kolejna edycja cyklicznego sympozjum poświęconego leczeniu ortodontycznemu i ortodontyczno-chirurgicznemu – BSSO 2019 Meeting Ortognatytczny.
W ciągu dwóch dni sympozjum sesje będą prowadzone przez Profesora Mirco Raffaini i zespoły ortodontycznochirurgiczne z kraju i zagranicy.
Formuła aktywnej moderowanej dyskusji poprzedzonej tematycznymi wykładami poruszającymi najistotniejsze zagadnienia z zakresu leczenia morfologicznych wad zgryzu
Naszym celem jest przedstawienie nowoczesnych i sprawdzonych metod diagnostyki i terapii w ortodoncji opartej o zaawansowane techniki chirurgiczne, jak również znalezienie odpowiedzi na nurtujące każdego z nas pytania.

Omówimy:

  • Zarządzanie deficytem wymiaru poprzecznego – od aparatów samoligaturujących poprzez SARPE do segmentalnych osteotomii szczeki
  • Staw skroniowo – żuchwowy TMJ – warunek stabilnej okluzji – od planowania leczenia w artykulatorze do najbardziej zaawansowanych schorzeń wymagających chirurgii stawu i zastosowania protezy stawu skroniowo-żuchwowego
  • Metody osiągnięcia stabilnej okluzji
  • TMD / TMJ – leczenie ortodontyczne pacjentów ze schorzeniami stawu skroniowo-żuchwowego
  • Planowanie i leczenie ortodontyczno-chirurgiczne – jak to robią różne zespoły ortognatyczne
  • Cele współczesnego leczenia ortodontycznego
  • Chirurgicznie wspomagana terapia ortodontyczna (SFOT)

Prof. Mirco Raffaini

Ukończył studia na Uniwersytecie w Parmie we Włoszech ze specjalizacją w chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest także specjalistą w zakresie chirurgii plastycznej i estetycznej. W latach 1989-1998 był profesorem na Wydziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Klinicznego w Parmie we Włoszech, a następnie w szpitalu Świętego Pawła w Mediolanie, w latach 1990-1998 pełnił także rolę konsultanta w Klinice Teknon w Barcelonie w Hiszpanii, następnie w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, a od 2000r do dnia dzisiejszego prof. Mirco Raffaini jest konsultantem w zakresie deformacji twarzoczaszki w Szpitalu Dziecięcym Mayer we Florencji i w Szpitalnym Centrum Urazowym Careggi we Florencji. Profesor Raffaini był także związany z Uniwersytetem w Parmie (1992-1998), Mediolanie (1998-2003), Chieti (1993-1996) i od 2000r do dnia dzisiejszego jest profesorem Wydziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie we Florencji (Włochy), a także na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim w Barcelonie w Hiszpanii. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i plastycznej i 3 pozycji monograficznych. Prowadzi prywatną praktykę ortognatyczną w Mediolanie – „Clinic Letizia”. Jest także założycielem i dyrektorem części chirurgicznej program w Parmie (chirurgia estetyczna i ortognatyczna).

Dr n. med. Marcin Wiśniewski

Urodzony w Warszawie w 1968 roku. Specjalista chirurg szczękowo-twarzowy. Lekarz medycyny, lekarz stomatologii.
Aktywność zawodowa:
chirurgia ortognatyczna – chirurgiczne leczenie wad zgryzu
chirurgia ortodontyczna
chirurgia implantologiczna i chirurgia rekonstrukcyjne przedimplantologiczna
chirurgia jamy ustnej – chirurgia zębów zatrzymanych i trzecich trzonowców
Wykładowca: adiunkt Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP Warszawa. Wykładowca, prowadzący szkolenia i kursy z zakresu chirurgii ortognatycznej.

Asiia Lisitsyna – Orthodontist, Saint-Petersburg, Russia
• Private practice
• 2005 – graduated from Saint-Petersburg State Medical University, Dental Faculty
• 2006 – Postgraduate Course in Orthodontics
• 2015 – graduated FACE

Agnieszka Predko-Engel –  Lekarz-Ortodonta, Białystok
• 1999 – uzyskała I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej
• 2000 – 2004- szkolenie z zakresu ortodoncji w Lecznicy Stomatologicznej AMB
• 2014 – uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji
• 2014 – ukończone studia doktoranckie i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu Czechy, wydział lekarski. Temat pracy doktorskiej: „Wiek szkieletowy w ortodoncji”

Katarzyna Wiśniewska – Lekarz-Ortodonta, Warszawa
Od 1999 roku prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie pacjentów z morfologicznymi wadami gnatycznymi i dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych kursów, szkoleń i sympozjów, w tym wysokospecjalistycznych kursów z zakresu chirurgii ortognatycznej (m.in. G. Williama Arnetta – Santa Barbara, US, Ca) i dwuletnim zaawansowanym kursie czynnościowej okluzji FACE.

Vladimir Machon – Lekarz-Ortodonta

Dmitry Bogatyrkov – Orthodontist, PhD, Moscow, Russia
• 1997- Obtained doctor qualification by graduating from Archangelsk Medical Academy, faculty of Dentistry
• 1998-2000 postgraduate residency in orthodontics
• 2000-2003 orthodontist in the municipal clinic, Moscow
• 2003 graduated Roth-Williams
• 2003-2017 orthodonist in Federal State University of Dental research, Moscow
• Since 2017 private practice

Andrey Senyuk – MD, PhD, maxillo-facial, plastic surgeon
• Received the qualification of a doctor in 1995, graduating from the Moscow Medical Academy. I.Sechenov, medical faculty
• PhD in topic: „Positioning of the condylar processes of the lower jaw during orthognathic operations”
• 2015 – Founder of “Face-Smile Center”, a limited surgical clinic (Dental, Maxillofacial, Plastic Surgery)
• During the practice have passed numerous internships in Europe, USA, Russia and China.
• Scientific and practical interests include orthognathic surgery, facial plastic surgery, dento-alveolar surgery, maxillofacial traumatology, and TMJ surgery
• Professional organizations: active member of the European Association of Cranio-Maxillofacial Surgery (from 2004 till the present time)

Krzysztof Dowgierd – Chirurg szczękowy, Olsztyn
Specjalista w dziedzinie chirurgii czaszkowo – szczękowo – twarzowej, specjalizujący się w rekonstrukcjach części twarzowej czaszki i jamy ustnej, operacyjnym leczeniu deformacji i wad twarzy.

Szymon Chojnowski – Lekarz-Ortodonta, Stomatolog, Wrocław
Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na zjazdach ortodontycznych. Od wielu lat prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną.
Jest członkiem PTO i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Od 2002 roku prowadzi kursy dla lekarzy specjalistów.

Dane osobowe:

Dane do faktury:

Termin

8-9 marca 2019

Miejsce

Warszawa

Cena

2190 zł

Punkty edukacyjne

14